Szkolenia

Jednym z  zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( IOD) , o której mowa w RODO, jest zapoznanie osób przetwarzających dane osobowe  z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych .

W przypadku nie wyznaczenia ( IOD) obowiązek edukowania osób przetwarzających dane osobowe spoczywa na pracodawcy.

Dlatego też proponujemy Państwu profesjonalne zamknięte szkolenie z ochrony danych osobowych (RODO) dostosowane do specyfiki Państwa jednostki „szyte na miarę”. Sposób przekazywania wiedzy i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem. Nasz specjalista pan Rafał Andrzejewski przeszkolił już kilkanaście tysięcy osób. Dlatego też jesteśmy liderem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych ( RODO).

Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie wymogu prawnego, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki.

Usługa szkolenia wdrożeniowego jest znakomitym uzupełnieniem Wdrożenia RODO. Oprócz modułu obejmującego szkolenie z RODO, skupiamy się na praktycznym stosowaniu środków bezpieczeństwa danych osobowych oraz na wnioskach z audytu walidacyjnego. Jednocześnie uczymy, jak w praktyce i sprawnie reagować na zdiagnozowane zagrożenia oraz jak stosować dokumentację, przygotowaną w ramach usługi Wdrożenie RODO.

Oferujemy także możliwość skorzystania z e-learningu w bardzo atrakcyjnej cenie. Szczegóły tutaj.