E-learning

Szkolenie e-learningowe “Ochrona danych osobowych” jest odpowiedzią na wymagania ustawowe w zakresie podnoszenia świadomości osób przetwarzających dane osobowe wynikającego z art. 39 ust.1 lit b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”).  Po zakończeniu szkolenia i po pozytywnym wyniku  testu uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

Uczestnictwo w e-szkoleniu zapewni spełnienie obowiązku prawnego, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki.

Szkolenie obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • omówienie aktów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych ( RODO),
  • omówienie podstawowych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych ( RODO),
  • zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • przesłanki legalności przetwarzania danych,
  • omówienie środków technicznych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych
  • omówienie środków organizacyjnych takich jak polityka czystego biurka, polityka kluczy, polityka monitorów itd.,
  • zasady obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane,
  • zasady postępowania w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
  • zasady odpowiedzialności.